Zvláštní poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li smluvní stranou spotřebitel, má v případě smlouvy uzavřené distančně (individuální komunikací telefonicky nebo e-mailem) nebo mimo obchodní prostory prodejce právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to za následujících podmínek:

Pravidla akce Obchodní podmínky