Pravidla akce

Úplná pravidla akce „Koloběžky Ferrari“

Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel akce „Koloběžky Ferrari“ (dále jen „Akce“). Pouze tento dokument závazně upravuje pravidla Akce.

1) Organizátorem Akce je: Shell Czech Republic a.s. se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 15890554, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále jen „Organizátor akce“)

2) Provozovatelem internetového obchodu, se kterým má Organizátor akce obchodní vztah, je: REDA a. s. se sídlem Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno – Slatina IČO: 18828507, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4396 (dále jen „Provozovatel internetového obchodu“)

3) Trvání a místo konání Akce: Akce probíhá v termínu od 24.5.2021 do 15.8.2021 včetně nebo do vyprodání zásob (dále jen „Doba konání akce“). Akce probíhá v síti čerpacích stanic provozovaných pod značkou Shell v České republice (dále jen „Místo konání akce“).

4) Účast v Akci: Zákazník, který v Době konání akce zakoupí v Místě konání akce níže uvedené produkty nebo služby (dále jen „Účastník akce“), získá stírací kartičku, resp. stírací kartičky obsahující unikátní kód, a to takto:

• Účastník akce získá za každých 30 litrů paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel nebo Shell AutoGas, které v Době konání akce natankuje v Místě konání akce a jejichž cenu řádně uhradí, 1 stírací kartičku s unikátním kódem. Počet stíracích kartiček získaných za nákup paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel a Shell AutoGas je však omezen v rámci jednorázového nákupu objemem 100 litrů a Účastník akce tedy může v rámci jednoho nákupu paliv Shell FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel nebo Shell AutoGas získat maximálně 3 stírací kartičky.


• Účastník akce získá za každých 30 litrů paliv Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100, které v Době konání akce natankuje v Místě konání akce a jejichž cenu řádně uhradí, 2 stírací kartičky s unikátním kódem. Počet stíracích kartiček získaných za nákup paliv Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel a Shell V-Power Racing 100 je však omezen v rámci jednorázového nákupu objemem 100 litrů a Účastník akce tedy může v rámci jednoho nákupu paliv Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100 získat maximálně 6 stíracích kartiček.

• Účastník akce, který v Době konání akce zakoupí na vybraných čerpacích stanicích Shell, jejichž seznam je uveden na www.shell.cz, mycí program Perfektní mytí nebo Perfektní lesk, a řádně uhradí cenu takového mycího programu, získá 1 stírací kartičku s unikátním kódem.

• Účastník akce, který v Době konání akce jednorázově zakoupí v Místě konání akce 2 kusy vody od ostřikovačů značka Shell Screenwash, a jejich cenu řádně uhradí, získá 1 stírací kartičku s unikátním kódem.

Účastník akce může v Době konání akce získat shora uvedeným způsobem libovolný počet stíracích kartiček.

Každá stírací kartička obsahuje unikátní 8místný kód.

5) Koloběžky a příslušenství Ferrari za exkluzivní cenu

Unikátní 8místný kód z každé stírací kartičky může Účastník Akce využít k uplatnění nároku na koupi koloběžek nebo příslušenství Ferrari za exkluzivní cenu, objednaných v internetovém obchodě www.kolobezkyshell.cz, provozovaného Provozovatelem internetového obchodu. Pro získání nároku na koloběžku a příslušenství Ferrari za exkluzivní cenu musí Účastník Akce jednorázově uplatnit 5 platných unikátních kódů na stránkách internetového obchodu www.kolobezkyshell.cz. Platnost unikátního kódu je do 15.8.2021 včetně. V této lhůtě platnosti je Účastník akce oprávněn unikátní kód využít, poté odpovídající nárok na koloběžku a příslušenství Ferrari za exkluzivní cenu zaniká.

V nabídce internetového obchodu www.kolobezkyshell.cz jsou tyto produkty:


Ferrari koloběžka pro dospělé červená (FXA208)
1190 Kč
Ferrari koloběžka pro dospělé černá (FXA208)
1190 Kč
Ferrari freestyle koloběžka červená (FXA12)
1390 Kč
Ferrari freestyle koloběžka černá (FXA12)
1390 Kč
Ferrari dětská koloběžka červená (FXK5)
790 Kč
Ferrari sada příslušenství – Velikosti: S,M,L (FAH5; FAP16)
690 Kč

Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že některé ze shora uvedených produktů mohou být vyprodané či dočasně nedostupné. O této skutečnosti bude Účastník akce Provozovatelem internetového obchodu informován. Účastník akce dále bere na vědomí, že v případě pochybností o řádném získání stírací kartičky (například v případě uplatnění velkého počtu unikátních kódů v krátkém časovém období) Provozovatel internetového obchodu může po kupujícím požadovat předložení pokladního dokladu, na jehož základě získal příslušnou stírací kartičku s unikátním kódem.

Postup při nákupu koloběžek a příslušenství Ferrari včetně uplatňování unikátních kódů:

a) Účastník akce si vybere koloběžku a/nebo příslušenství Ferrari v internetovém obchodě www.kolobezkyshell.cz;

b) Účastník akce vyplní všechny údaje požadované Provozovatelem internetového obchodu;

c) Účastník akce uplatní unikátní kódy z 5 stíracích kartiček, a to jejich vyplněním do objednávky;

d) Účastník akce odešle objednávku;

e) Účastník akce bere na vědomí a akceptuje, že veškeré vztahy počínaje objednávkou produktů a konče případnou reklamací těchto produktů se řídí obchodními podmínkami Provozovatele internetového obchodu www.kolobezkyshell.cz.

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že koloběžky a příslušenství Ferrari nebudou v Době konání akce fyzicky dostupné ke koupi na čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell. Produkty bude možné objednat online na www.kolobezkyshell.cz a budou doručovány Účastníkům akce dle obchodních podmínek dostupných na stránkách internetového obchodu www.kolobezkyshell.cz.

6) Sleva 100 Kč pro členy věrnostního programu Shell ClubSmart

Člen věrnostního programu Shell ClubSmart (dále jen „Člen“) provozovaného Organizátorem akce je oprávněn získat slevu na koloběžky nebo příslušenství Ferrari z exkluzivní ceny, a to ve výši 100 Kč na zakoupený produkt. Každý Člen může tuto slevu využít na nákup maximálně 5 produktů v Době konání akce.

Uplatnit slevu může Člen tak, že po provedení kroků a) až c) uvedených v předchozím odstavci 6) zadá kompletní číslo své věrnostní karty Shell ClubSmart a odešle objednávku.

Slevu může uplatnit pouze Člen. V případě užití karty jinou osobou, než je Člen , nebo v případě jiného zneužití pravidel Akce je Organizátor akce oprávněn neuznat slevu na produkty a zablokovat kartu Člena k dalšímu použití v rámci Akce.

7) Zásady ochrany osobních údajů Organizátor akce nijak nezpracovává osobní údaje Účastníků akce, kteří unikátní kód ze stírací kartičky nevyužijí pro účast v Akci podle článku 5 a 6  těchto pravidel.

Účastník akce, který využije unikátní kódy ze stíracích kartiček k nákupu koloběžek nebo příslušenství Ferrari, bere na vědomí, že v případě podezření na podvodné jednání, v jehož důsledku Účastník akce získal stírací kartičku s unikátním kódem, nebo jiné porušení těchto pravidel je Organizátor akce oprávněn vyžádat si od Provozovatele internetového obchodu osobní údaje zadané Účastníkem akce v objednávce, a to pro účely prověření takového jednání a případné navazující kroky vedoucí k ochraně oprávněných zájmů Organizátora akce, tj. k ochraně řádného průběhu Akce.

Člen bere na vědomí, že číslo věrnostní karty Shell ClubSmart bude použito k ověření splnění jeho nároku na získání slevy při nákupu koloběžek a příslušenství Ferrari. Zpracování osobních údajů Členů
v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Shell ClubSmart se řídí článkem 14 Všeobecných podmínek a pravidel věrnostního programu Shell ClubSmart.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení ochraně soukromí, které je k dispozici na https://www.shell.cz/privacy/b2c-notice.html.


8) Další podmínky Akce

Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tato pravidla Akce, a to ze závažných důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo Akci z vážných důvodů přerušit nebo úplně ukončit, a to pro jednotlivá Místa konání akce, nebo ve všech Místech konání akce. Informaci o takové změně nebo úpravách pravidel Akce, resp. o přerušení nebo úplném ukončení Akce zpřístupní Organizátor akce na www.shell.cz a www.kolobezkyshell.cz, případně dalším vhodným způsobem.

Stírací kartičku s unikátním kódem nelze směnit za peněžitý či věcný ekvivalent a nelze jí vymáhat právní cestou. Účastí na Akci potvrzuje každý Účastník akce svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.


Při porušení pravidel Akce či podezření na podvodné jednání, v jehož důsledku Účastník akce získal stírací kartičku s unikátním kódem, nebo jiné porušení těchto pravidel si Organizátor akce vyhrazuje právo neumožnit takovému Účastníku akce uplatnění stírací kartičky s unikátním kódem k nákupu koloběžek Ferrari a příslušenství.

Záležitosti, které se týkají věrnostního programu Shell ClubSmart, se řídí Všeobecnými pravidly a podmínkami věrnostního programu Shell ClubSmart, která jsou k dispozici na www.shellsmart.com. Tato pravidla Akce jsou k dispozici na www.shell.cz a www.kolobezkyshell.cz. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s Akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

Tato pravidla jsou platná od 24/05/2021

Pravidla akce Obchodní podmínky